September 21, 2021
11 11 11 AM
SO2 LÀ GÌ VÀ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA SO2
HẬU QUẢ MÀ CON NGƯỜI VÀ ĐỘNG, THỰC VẬT PHẢI GÁNH CHỊU KHI CÓ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
NGHỊCH NHIỆT LÀ GÌ? NGHỊCH NHIỆT ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CON NGƯỜI?
DẤU HIỆU CHO THẤY NƯỚC SINH HOẠT ĐANG SỬ DỤNG BỊ Ô NHIỄM VÀ TÁC HẠI CỦA CHÚNG
VAI TRÒ CỦA VIỆC XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
BỤI MỊN PM 1.0 VÀ 2.5 LÀ GÌ? TÁC HẠI VÀ THỰC TRẠNG CỦA CHÚNG TẠI VIỆT NAM
THỰC TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG TÁC HẠI MÀ CHÚNG GÂY RA
KHÍ CO VÀ NHỮNG ĐIỀU XUNG QUANH CHÚNG TA
Ô NHIỄM BIỂN LÀ GÌ? NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN Ô NHIỄM BIỂN NHƯ HIỆN NAY
BIỆN PHÁP ĐƠN GIẢN, DỄ LÀM GIÚP GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
Latest Post
SO2 LÀ GÌ VÀ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA SO2 HẬU QUẢ MÀ CON NGƯỜI VÀ ĐỘNG, THỰC VẬT PHẢI GÁNH CHỊU KHI CÓ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ NGHỊCH NHIỆT LÀ GÌ? NGHỊCH NHIỆT ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CON NGƯỜI? DẤU HIỆU CHO THẤY NƯỚC SINH HOẠT ĐANG SỬ DỤNG BỊ Ô NHIỄM VÀ TÁC HẠI CỦA CHÚNG VAI TRÒ CỦA VIỆC XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP BỤI MỊN PM 1.0 VÀ 2.5 LÀ GÌ? TÁC HẠI VÀ THỰC TRẠNG CỦA CHÚNG TẠI VIỆT NAM THỰC TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG TÁC HẠI MÀ CHÚNG GÂY RA KHÍ CO VÀ NHỮNG ĐIỀU XUNG QUANH CHÚNG TA Ô NHIỄM BIỂN LÀ GÌ? NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN Ô NHIỄM BIỂN NHƯ HIỆN NAY BIỆN PHÁP ĐƠN GIẢN, DỄ LÀM GIÚP GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH

PHÂN LOẠI CÁC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN

Khu bảo tồn thiên nhiên là một vùng đất hoặc nước duy nhất dành riêng cho việc bảo tồn và gìn giữ các đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên, cũng như bảo tồn các giá trị văn hóa và được quản lý bởi pháp luật. Vậy có bao nhiêu loại khu bảo tồn thiên nhiên?

Khu bảo vệ thiên nhiên nghiêm ngặt

– Đây là khu vực có hệ sinh thái nổi bật có thể dùng để làm nơi nghiên cứu sinh học địa chất hoặc các loài động thực vật chủ yếu.

– Khu bảo vệ động vật hoang dã được xây dựng với mục đích

+ Bảo tồn động thực vật, hệ sinh thái, sinh cảnh.

+ Bảo tồn nguồn gen hiện có

+ Duy trì quá trình sinh thái vốn có

+ Bảo vệ, duy trì cấu trúc cảnh quan

Khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã

– Là Một dải đất rộng lớn và / hoặc vùng biển và / hoặc vùng biển không bị ảnh hưởng, vẫn giữ được các đặc điểm và tác dụng tự nhiên và được bảo vệ và duy trì nhằm mục đích bảo tồn, giữ gìn vẹn nguyên môi trường tự nhiên.

– Mục đích của các khu bảo vệ thiên nhiên hoang dã:

+ Duy trì tình trạng của tự nhiên, tránh sự xâm hại của các hoạt động sản suất kinh doanh, khai thác.

+ Giúp thế hệ sau này có không gian để học tập về tính vẹn nguyên của thiên nhiên.

Vườn quốc gia

– Vườn quốc gia là khu vực tự nhiên có thể là đất hoặc biển nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của một hoặc nhiều hệ sinh thái cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

– Vườn quốc gia được xây dựng nhằm mục đích:

+ Bảo vệ các vùng và cảnh quan thiên nhiên quốc gia và trên toàn thế giới với mục đích tận hưởng, vui chơi, giáo dục, nghiên cứu khoa học, đời sống tinh thần hoặc du lịch.

+ Bảo tồn lâu dài nguyên trạng tự nhiên, các ví dụ điển hình về khu vực địa lý sinh học, quần thể sinh vật, nguồn gen và các loài khác nhau, đảm bảo sự ổn định và đa dạng về sinh thái.

Khu bảo tồn thắng cảnh tự nhiên

– Đây là khu bảo tồn thiên nhiên có một hoặc nhiều đặc điểm văn hóa và tự nhiên có giá trị đặc biệt hoặc tính độc đáo do sự khan hiếm, giá trị thẩm mỹ hoặc văn hóa.

– Khu bảo tồn thiên nhiên trên được thành lập để

+ Bảo vệ hoặc bảo tồn các yếu tố đặc biệt và vĩnh cửu của tự nhiên, cũng như các đặc điểm khác biệt và đặc trưng của tín ngưỡng.

Mặc dù tất cả các khu bảo tồn thiên nhiên đều có mục đích phục vụ cho du lịch tuy nhiên, sẽ có những quy định cụ thể để tránh hiện tượng khai thác trái phép.

 

Leave a Reply